środa, 20 lipca 2005

Jak powstał Poethicon

PRZYJACIELE SZTUKI
9 kwietnia 2002 roku. Gospoda Pod Dobrą Datą” w Cieszynie. Przy jednym ze stolików siedzi młoda kobieta w towarzystwie dwu mężczyzn. To Marta Otrębska. Uprawia poezję, malarstwo. Wtedy mieszkała w nadolziańskim mieście, niedawno przeprowadziła się do Warszawy. Utalentowanym młodym człowiekiem jest także siedzący obok niej Mariusz Śniegulski. 5 marca stuknie mu dwudziesty dziewiąty rok życia.. Zostawszy w 1998 roku studentem filii Uniwersytetu Śląskiego, zakochał się w Cieszynie i ani myśli o porzuceniu go. Choć na chleb dla siebie i rodziny zarabia właśnie w Leszczynach, w prywatnej szkole muzycznej. Jest poza tym instruktorem kwartetu gitarowego w Domu Kultury.

ZADOWOLONY Z TANGA
W młodości pisał wiersze, teraz nie ma jednak na to, jak mówi, mało czasu. Do kilku swoich tekstów napisał muzykę; szczególnie zadowolony jest z "Tanga dla Ciebie”. Ale na ogół komponuje do utworów innych poetów. Przeważnie cieszyńskich, ale nie tylko. Także Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza Kazimiery Iłłakowiczówny, Antoniego Słonimskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Karol Wojtyły i innych. Jego kompozycje w autorskim wykonaniu były wielokrotnie nagradzane, między innymi przez Radio Plus. W 2002 roku zdobył nagrodę główną na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Nowej. Obecnie jego piosenka do słów Anny B. Winkler znajduje się na liście Muzycznej Cyganerii”, prowadzonej przez Leszka Kopcia w Radiu Wrocław.

Najstarszym z całej trójki jest Jerzy Oszelda, który ma za sobą pięćdziesiąt lat z okładem.Podobnie jak Śniegulski, studiował w Filii Uniwersytetu Śląskiego, tyle że nie na wychowaniu muzycznym, ale na pedagogice pracy kulturalnooświatowej. Jest jedynym bodaj buddystą w nadolziańskim mieście, działaczem ekologicznym, członkiem Klubu Literackiego Nadolzie”. Wydał dwa tomiki poetyckie.Tych troje właśnie postanowiło powołać do życia Krąg Przyjaciół Sztuki Poethicon”. To grupa, której celem są działania artystyczne integrujące różnych twórców. Ma charakter nieformalny i niekomercyjny. Darmowe jej występy gromadzą publiczność ze wszystkich środowisk, również gości zza granicy.

IMPONUJĄCY DOROBEK
Dorobek Poethiconu” jest, biorąc pod uwagę fakt, że działa od kilku zaledwie lat, imponujący. Można tu wymienić zbiorowe i indywidualne prezentacje własnej twórczości, wieczory - afrykański, cohenowski i franciszkański, prezentację jesiennej poezji lirycznej, spektakl o tzw. "poetach przeklętych”, koncert charytatywny, etiudę teatralna, udział w dorocznych jasełkach i festiwalu teatralnym, prezentację piosenek cieszyńskich poetów, udział w konkursach poetyckich, plenery fotograficzne "Majówka” i "Parapet”, gościnne występy za murami więzienia i w Klubie Pacjenta, tłumaczenia poezji z języków obcych i na języki obce.Obecnie tworzą Poethicon:Mariusz Śniegulski, Beata Kalińska, Stanisław Malinowski, Marta Strumyk Otrębska, Jerzy Oszelda, Alina Radej, Krystyna Sembol, Malgorzata Szklorz i Jolanta Wozimko. Jest także zespół muzyczny, tudzież fan club.Zespół Poethicon” zadebiutował w listopadzie 2004 roku udziałem w XII Konkursie Piosenki Poetyckiej Jastrzębskie Śpiewania”, uzyskując od razu pierwsze miejsce. Kolejny sukces to pierwsza nagroda na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Poetyckiej Kwiaty na kamieniach” (2005) i zakwalifikowanie się do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.Krąg nagrał jedną płytę demo i jest w trakcie nagrań płyty do tekstów Jerzego Oszeldy.

NAJBLIŻSZE PLANY
Od roku Poethicon” prezentuje trzy odrębne repertuary: poezję śpiewana, promującą poetów Śląska Cieszyńskiego, poezję śpiewaną do wierszy Karola Wojtyły oraz Poethicon folk” - folk irlandzki, cygański, żydowski, rosyjski, hiszpański.
Obecnie przygotowujemy duży koncert z poezją Karola Wojtyły - zdradza Mariusz Śniegulski. - Będzie to siedemnaście pieśni z cyklu „Włybrzeża pełne ciszy”, do których muzykę skomponowałem głównie ja. Wystąpią chór i orkiestra, ale także aktorzy, koncert będzie więc miał coś ze spektaklu. Szykujemy kilka niespodzianek.

Krąg Przyjaciół Sztuki „Poethicon”
skupia pasjonatów, wnoszących do życia artystycznego nadolziańskiego regionu wartości, bez których Śląsk Cieszyński byłby niewątpliwie duchowo uboższy. Różne są ich życiorysy, doświadczenia, jest jednak coś dla nich wspólnego - im się po prostu chce coś zrobić. Dla siebie, ale także dla innych...