środa, 17 stycznia 2007

GRUPA LITERACKA „ NAWIAS „

  GRUPA LITERACKA „ NAWIAS „ 

Została założona w 1975 roku przy Zarządzie Oddziału ZNP w Cieszynie i przez dwadzieścia trzy lata funkcjonowała pod nazwą Sekcja Literacka. Pierwszą przewodniczącą Sekcji była Józefa Zyta Sarama Wojnar, zaś przewodniczącą z najdłuższym stażem – Barbara Biłko Olszewska, magister filozofii polonistka ,która pełniła tę funkcję od 1980 roku do śmierci w roku 2000.

Z zapisków w kronice wynika, iż Sekcja prowadziła ożywioną działalność kulturalną .Organizowano wieczorki poetyckie, współpracowano z nauczycielskimi klubami z Bielska- Białej, Katowic, czy Żywca.

Członkowie Sekcji brali udział w plenerach i wczasach literackich. W 1979 roku wczasy literackie po raz pierwszy zorganizowano w Cieszynie .Wzięło w nich udział osiemdziesięciu nauczycieli . Wtedy też ukazała się pierwsza publikacja wydana przez Sekcję „ Spod Piastowskiej Wieży”.

W latach 1988- 1998 zorganizowano dwie wystawy piśmiennicze nauczycieli – literatów w cieszyńskim

Domu Narodowym oraz siedzibie ZNP. Wydano również w tym czasie dwa almanachy zbiorcze i dwa foldery, siedem arkuszy autorskich , sześć tomików i dwie miniatury prozatorskie

W 1998 roku Sekcja przyjęła nazwę - Grupa Literacka ..Rok później. w ramach integracji środowisk twórczych nowo powstałego województwa śląskiego, nawiązaliśmy kontakt z Nauczycielskim Klubem Literackim w Katowicach , z którym współpracujemy do dziś. Uczestniczymy w regularnych spotkaniach klubowych oraz imprezach ,ceniąc sobie przede wszystkim możliwość publikacji w almanachach i antologiach, wydawanych przez Klub.

Przełomowym rokiem w historii Grupy był z pewnością rok 2001, kiedy to po raz pierwszy zorganizowaliśmy Konkurs Poetycki „ O Złotą Wieżę Piastowską” ,przy pomocy Zarządu Oddziału ZNP

Nie miał on jeszcze wtedy zasięgu ogólnopolskiego, adresowany był do twórców województwa śląskiego i województw ościennych .Dwa lata później udało się nadać mu rangę ogólnopolską. Obecnie mamy już jego siódmą edycję. Konkurs odbywa się pod patronatem Zarządu Głównego ZNP, Starosty Cieszyńskiego i Burmistrza Miasta i ma na celu promocję Cieszyna na mapie poetyckiej Polski oraz promocję poezji w środowisku lokalnym / jest to konkurs otwarty dla wszystkich poetów zrzeszonych i niezrzeszonych w

związkach twórczych /

Założeniem programowym Grupy jest otwarcie się na każdego odbiorcę poezji jak i współpraca ze stowarzyszeniami i klubami twórczymi .W tym celu organizujemy biesiady z udziałem młodzieży szkolnej, połączone ze spektaklami poetyckimi, zorganizowaliśmy Konkurs Jednego wiersza dla mieszkańców Cieszyna ,czy też wystawę własnej twórczości w Muzeum im .Gustawa Morcinka w Skoczowie. Bywamy również zapraszani na uroczystości i imprezy poetyckie organizowane przez inne kluby nauczycielskie, a nawet szkoły/ ostatnio gościliśmy w cieszyńskiej SP1/

Współpracujemy z Zarządem Oddziału ZNP w Cieszynie, Głosem Nauczycielskim w Warszawie, który objął patronat medialny nad naszym ogólnopolskim konkursem poetyckim, Nauczycielskim Klubem Literackim w Katowicach , Klubem Nadolzie, Kręgiem przyjaciół sztuki POETHICON, Warsztatem Sztuk w Skoczowie, Nauczycielskim Klubem Literackim w Białymstoku, Biblioteką Miejską w Cieszynie oraz szkołami.a także Beatą Tyrną z Głosu Ziemi Cieszyńskiej.

W 2005 roku nadaliśmy naszej Grupie Literackiej nazwę NAWIAS

Od początku swego istnienia Grupa wydała 20 pozycji książkowych / ostatnia to almanach będący pokłosiem konkursów poetyckich” O Złotą Wieżę Piastowską” ,jak i prezentacją twórczości .własnej członków, który ukazał się w ramach obchodów trzydziestolecia Grupy i piątej edycji konkursu w 2005 roku /

Członkowie naszej Międzyoddziałowej Grupy to mieszkańcy Cieszyna i okolic , Skoczowa, Cisownicy, Ustronia oraz Górek .W większości są to nauczyciele, ale również osoby niezwiązane bezpośrednio

z tym zawodem, za to od wielu lat uczestniczące aktywnie w comiesięcznych spotkaniach czwartkowych.

/ czwarty czwartek miesiąca w siedzibie ZNP ,Cieszyn, Rynek 18,godz. 16 / Zapraszamy serdecznie do naszego grona wszystkich miłośników i sympatyków poezji, którym obcowanie z wierszem daje radość i siłę .Być może z nami odkryjesz lub rozwiniesz swój talent i pasję.

Z poetyckim pozdrowieniem w imieniu wszystkich „NAWIASOWCÓW”

przewodnicząca G. L.

Beata Kalińska

 

Lista członków NAWIASU:

Jan Chmiel

Teresa Chwastek

Joanna Gawlikowska

Krystyna Grynia

Beata Kalińska

Urszula Korzonek

Ewa Łokuciejewska

Stanisław Malinowski

Jerzy Oszelda

Gertruda Pisarek

Hanna Rybicka

Beata Sabath

Jolanta Skóra

Małgorzata Szklorz

Teresa Waszut