poniedziałek, 9 lipca 2007

CO TO JEST „S Z T U C K”


CO TO JEST „S Z T U C K”

AKCJA SZTUCK 2007

Zaczęło się od tego, że polska poetka z Czech zaproponowała mi – możesz się spełnić. Miało bowiem powstać nowe pismo. To cudowny pomysł, stanowiący doskonałą propozycję dla piszących Polaków. Informacja z mozołem docierała do zainteresowanych. Dla poetów z Kręgu Przyjaciół Sztuki stała się ta inicjatywa cennym argumentem do pisania nowych rzeczy, do mobilizacji sił.

Nowy kwartalnik długo szukał adekwatnej nazwy dla swego przedsięwzięcia. Z pośród ponad dwudziestu nazw wybrano „SZTUCK”. Neologizm ten zaproponował jeden z czeskich uczestników zebrania redakcyjnego. Jest kompilacją podobnie brzmiących słów w języku polskim, czeskim, niemieckim i angielskim.

Nowe pismo zamierza czerpać głównie ze sztuki, znajdować ją wokół nas. Uczestnicząc w zdarzeniach artystycznych, pismo zamierza wyzwolić świat od szarości. I chce być jak dobry ozdobnik wśród zabieganych ludzi. To oni, ludzie ulicy, skwerów, w azylu kawiarenki lub gwarnej gospody, bywalcy koncertów, festiwali i wernisaży są twórcami pisma i jego adresatami. Albowiem SZTUCK jest otwartym na wszelkie nowatorskie propozycje, które by mogły zintegrować różne środowiska wokół jednego tematu ze sztuką w tle.

Już pierwsze dwa numery dają dowód na to, że pismo nie jest czymś „sztucznym”, lecz ma autentyczne, może nawet prowokacyjne spojrzenie na sztukę. Dla Polaków sztuka jest poważną i dostojną sprawą. Dla Czechów wydaje się być pretekstem do twórczej zabawy, eksperymentu wzbogacającego nasze wnętrze i otoczenie. „SZTUCK” obala pewne mity. Na przykład globalizacja nie musi blokować kultury lokalnej. A szczególnie tam, gdzie kultywuje się tradycję, stroje, obyczaje, obrzędy, rytuały, religię. Europejczycy powinni bardziej otworzyć się na kulturę innych kontynentów, dostrzegając w swojej kulturze twórcze źródło.

Nowy kwartalnik jest pomostem, który na swój nie polityczny sposób spaja we wspólnej twórczej pracy dwa rozdarte graniczną rzeką miasta. Różnorodność jaką niesie ze sobą pogranicze kulturowe staje się nieustanną inspiracją.

Pismo pragnie stworzyć warunki dla spotkań z ową różnorodnością dla społecznej edukacji, dla wyeliminowania wszelkich uprzedzeń. W tej kulturowej rywalizacji nie ma zwycięzców, ani zwyciężonych. Albowiem na wzorzec kultury, filozofii, postępu w sztuce, w cywilizacji składa się każda twórcza indywidualność.

„SZTUCK” zamieszcza na swoich kolorowych łamach materiały odzwierciedlające wrażliwość obywateli europejskiej prowincji. Ale w zasadzie jest to geograficzne centrum kontynentu. Stąd przekonanie, że każdy objaw kulturalnych wydarzeń nad Olzą warto w „SZTUCK” pozostawić chociaż małą migawką, refleksją.

 przygotował Stash 2007-07-09

czwartek, 17 maja 2007

Msza i koncert w nocnej scenerii


Msza i koncert w nocnej scenerii

 

  Przepiękny muzyczny spektakl przygotowali cieszynianie w hołdzie Janowi Pawłowi II. W miniony wtorek, 2 V,
w nocnej scenerii Wzgórza Zamkowego, odbył się koncert zatytułowany"Wybrzeża pełne ciszy."

Ten projekt udało się zrealizować w niespełna dwa miesiące. Jego głównym autorem jest Mariusz Śniegulski, lider grupy"Poetkicon". Skomponował on muzykę do wierszy Karola Wojtyły. Powstało 13 songów, które ujmują swoim nastrojem. 

Ten koncert jest nawiązaniem do wydarzenia sprzed roku, kiedy to właśnie tutaj, w miesiąc po śmierci Jana Pawła II, odbył się niezapomniany spektakl muzyczno - poetycki - powiedział Piotr Gruchel, animator cieszyńskiego życia muzycznego.

W plenerowym, prapremierowym koncercie pod Wieżą Piastowską zaprezentował i się, obok M. Śniegulskiego (gitara i śpiew), także Agnieszka Skoczylas, Justyna Urbanek i Daniel Pancerz z "Poethiconu". Śpiewał Chór Kameralny COK "Dom Narodowy" przygotowany przez Aleksandrę Zeman, grała Kameralna Orkiestra Symfoniczna z udziałem pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie, studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego
i muzyków miasta Cieszyna. Dyrygował P. Gruchel. Gościem specjalnym był zaolziański aktor 
Karol Suszka, oraz solistki Katarzyna Zaręba
i Karolina Kidoń

wtorek, 17 kwietnia 2007

"Rzecz o Nadolziu"

"Rzecz o Nadolziu"

Klub Literacki "Nadolzie" został założony 10 października1982 r. z inicjatywy p. Leona Miękiny, który po 20 latach we wstępie do Jubileuszowego wydawnictwa tak pisał: "...nazwa Nadolzie miała już w założeniu wskazywać na zamiar skupienia ludzi pióra na obu brzegach Olzy - a więc mieszkających lub wywodzących się zarówno z ziemi cieszyńskiej, jak i z Zaolzia..."

Klub wyłonił się z Sekcji Literackiej ZNP istniejącej od szeregu lat przy Radzie Zakładowej ZNP w Cieszynie i od początku swego istnienia rozpoczął działalność przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie pod kierunkiem inicjatora i założyciela, a także ówczesnego prezesa Zarządu Głównego.

W roku 1984 p. Leon Miękina prowadzenie Klubu przekazał p. Józefie Zycie Samara-Wojnar, która Klub prowadziła do 01.02.1997 r., czyli aż do swojej śmierci, przy czym - umierając przy maszynie do pisania - jak gdyby z Klubem nigdy się nie rozstała. Jej "dobry duch" jest obecny wśród "Nadolziaków" budując przyjazną i twórczą atmosferę.

KL "Nadolzie" noszący imię Jana Kubisza ma określone zadania, o których pięknie z okazji X lecia istnienia pisała p. Prezes: "... praca ta polega na opiewaniu ziemi cieszyńskiej; bohaterstwa, pracowitości i uczciwości tutejszego ludu, jego talentów literackoplastycznomuzycznych... celem zachowania pamięci o nich a także wprowadzenia tego zakątka Śląska - ziemi i ludzi na karty literatury krajowej..."

Pamiętam ten okres działalności Klubu jako najbardziej prężny i mający niebagatelny wpływ na twórczy rozwój warszatu poetyckiego członków. Poza cyklicznie wydawanymi biuletynami noszącymi nazwę "Nadolzie" wydano zbiory poezji poszczególnych twórców, organizowano turnieje jednego wiersza , które odbywały się w siedzibie Macierzy a także w późniejszym okresie w "Naszym Kąciku" w Domu Narodowym i w cieszyńskich liceach. Organizowano wspólnie z Państwową SzkołąMuzyczą w Cieszynie koncerty poezji i muzyki, wieczory autorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi.
Uczestnikami byli znani twórcy z Zaolzia. Odbywały się promocje wydawnictw niektórych twórców. Wśród licznych pomysłów na rozwój i upowszechnianie kultury znalazł się, mający cechy wizji Nowej Europy - pomysł na zorganizowanie koncertu noszącego tytuł: "U progu Europy ducha".

Do kolęd autorstwa członków "Nadolzia" muzykę skomponował ks. Marian Kosińki, a następnie opracował na chór.
Kolędy te były wielokrotnie emitowane w Polskim Radiu, a także propagowane w wielu miejscowościach Dolnego Śląska.

Twórcy, którzy są członkami KL "Nadolzie" pochodzą ze wszystkich zakątków Śląska Cieszyńskiego. Od kilku lat Klub współpracuje także ze środowiskami twórczymi Cieszyna , Katowic, Strumienia, Skoczowa, Drogomyśla. Z klubami młodych poetów i z Nauczycielskimi Klubami Literackimi.
Utwory członków drukowane są w różnych wydawnictwach, biuletynach, pokonkursowych almanachach poezji, zamieszczane w podręcznikach do edukacji regionalnej, są także tekstami wielu utworów muzycznych.
Twórczość niektórych Nadolziaków była tematem prac magisterskich.

Poszczególni członkowie są animatorami kultury we własnych środowiskach, organizatorami imprez i widowisk, o czym świadczy całe spektrum nagród i wyróżnień, w tym także odznaczeń resortowych /Zasłużonu działacz kultury/, są laureatami Srebrnych Cieszynianek i wielu innych zaszczytnych wyróżnień.
Są laureatami ogólnopolskich i regionalnych konkursów literackich. Zdobywają nagrody i wyróżnienia w kraju i za granicą.

Nie da się postawić znaku równości pomiędzy wartością tego co tworzymy a radością tworzenia. Tworzenie obrazu za pomocą słów i myśli i wpisywanie go w rodzimą kulturę jako odzwierciedlenie wrażliwości i umiłowania przepięknej Ziemi Cieszyńskiej jest jednym ze sposobów zapisywania kart historii naszego regionu.

poniedziałek, 12 lutego 2007

Koncerta Bielsko - Biała

12.02.2007 

  - Koncert w Książnicy Beskidzkiej - Bielsko Biała 3 marca  
Koncert odbywa się w ramach imprez festiwalowych "2 pora poezji". Festiwal przygotowywany jest wspólnie z Instytutetem Książki w Krakowie, ma charakter ogólnopolski. Imprezy festiwalowe w Bielsku-Białej odbywać się bedą w dniach 1-3 marca br. Mieszkańcy miasta bedą mogli uczestniczyć w spotkaniach autorskich m.in. z Julianem Kornhauserem, Ewą Sonnenberg, Jasiem Kapelą czy też Jolantą Stefko. Impreza jest niebiletowana - wstęp wolny. 


 - Zakończyliśmy nagranie płyty do tekstów Jerzego Oszeldy. Płyta zawierać będzie osiem utworów. Do współpracy zaprosiliśmy kwintet smyczkowy, zaprzyjaźnione chóry. Nagrań dokonaliśmy w Blue Studio w Trincu. 

 - Mariusz Śniegulski w Dzienniku Zachodnim (dodatek rybnicki -26.01.07) 

środa, 17 stycznia 2007

GRUPA LITERACKA „ NAWIAS „

  GRUPA LITERACKA „ NAWIAS „ 

Została założona w 1975 roku przy Zarządzie Oddziału ZNP w Cieszynie i przez dwadzieścia trzy lata funkcjonowała pod nazwą Sekcja Literacka. Pierwszą przewodniczącą Sekcji była Józefa Zyta Sarama Wojnar, zaś przewodniczącą z najdłuższym stażem – Barbara Biłko Olszewska, magister filozofii polonistka ,która pełniła tę funkcję od 1980 roku do śmierci w roku 2000.

Z zapisków w kronice wynika, iż Sekcja prowadziła ożywioną działalność kulturalną .Organizowano wieczorki poetyckie, współpracowano z nauczycielskimi klubami z Bielska- Białej, Katowic, czy Żywca.

Członkowie Sekcji brali udział w plenerach i wczasach literackich. W 1979 roku wczasy literackie po raz pierwszy zorganizowano w Cieszynie .Wzięło w nich udział osiemdziesięciu nauczycieli . Wtedy też ukazała się pierwsza publikacja wydana przez Sekcję „ Spod Piastowskiej Wieży”.

W latach 1988- 1998 zorganizowano dwie wystawy piśmiennicze nauczycieli – literatów w cieszyńskim

Domu Narodowym oraz siedzibie ZNP. Wydano również w tym czasie dwa almanachy zbiorcze i dwa foldery, siedem arkuszy autorskich , sześć tomików i dwie miniatury prozatorskie

W 1998 roku Sekcja przyjęła nazwę - Grupa Literacka ..Rok później. w ramach integracji środowisk twórczych nowo powstałego województwa śląskiego, nawiązaliśmy kontakt z Nauczycielskim Klubem Literackim w Katowicach , z którym współpracujemy do dziś. Uczestniczymy w regularnych spotkaniach klubowych oraz imprezach ,ceniąc sobie przede wszystkim możliwość publikacji w almanachach i antologiach, wydawanych przez Klub.

Przełomowym rokiem w historii Grupy był z pewnością rok 2001, kiedy to po raz pierwszy zorganizowaliśmy Konkurs Poetycki „ O Złotą Wieżę Piastowską” ,przy pomocy Zarządu Oddziału ZNP

Nie miał on jeszcze wtedy zasięgu ogólnopolskiego, adresowany był do twórców województwa śląskiego i województw ościennych .Dwa lata później udało się nadać mu rangę ogólnopolską. Obecnie mamy już jego siódmą edycję. Konkurs odbywa się pod patronatem Zarządu Głównego ZNP, Starosty Cieszyńskiego i Burmistrza Miasta i ma na celu promocję Cieszyna na mapie poetyckiej Polski oraz promocję poezji w środowisku lokalnym / jest to konkurs otwarty dla wszystkich poetów zrzeszonych i niezrzeszonych w

związkach twórczych /

Założeniem programowym Grupy jest otwarcie się na każdego odbiorcę poezji jak i współpraca ze stowarzyszeniami i klubami twórczymi .W tym celu organizujemy biesiady z udziałem młodzieży szkolnej, połączone ze spektaklami poetyckimi, zorganizowaliśmy Konkurs Jednego wiersza dla mieszkańców Cieszyna ,czy też wystawę własnej twórczości w Muzeum im .Gustawa Morcinka w Skoczowie. Bywamy również zapraszani na uroczystości i imprezy poetyckie organizowane przez inne kluby nauczycielskie, a nawet szkoły/ ostatnio gościliśmy w cieszyńskiej SP1/

Współpracujemy z Zarządem Oddziału ZNP w Cieszynie, Głosem Nauczycielskim w Warszawie, który objął patronat medialny nad naszym ogólnopolskim konkursem poetyckim, Nauczycielskim Klubem Literackim w Katowicach , Klubem Nadolzie, Kręgiem przyjaciół sztuki POETHICON, Warsztatem Sztuk w Skoczowie, Nauczycielskim Klubem Literackim w Białymstoku, Biblioteką Miejską w Cieszynie oraz szkołami.a także Beatą Tyrną z Głosu Ziemi Cieszyńskiej.

W 2005 roku nadaliśmy naszej Grupie Literackiej nazwę NAWIAS

Od początku swego istnienia Grupa wydała 20 pozycji książkowych / ostatnia to almanach będący pokłosiem konkursów poetyckich” O Złotą Wieżę Piastowską” ,jak i prezentacją twórczości .własnej członków, który ukazał się w ramach obchodów trzydziestolecia Grupy i piątej edycji konkursu w 2005 roku /

Członkowie naszej Międzyoddziałowej Grupy to mieszkańcy Cieszyna i okolic , Skoczowa, Cisownicy, Ustronia oraz Górek .W większości są to nauczyciele, ale również osoby niezwiązane bezpośrednio

z tym zawodem, za to od wielu lat uczestniczące aktywnie w comiesięcznych spotkaniach czwartkowych.

/ czwarty czwartek miesiąca w siedzibie ZNP ,Cieszyn, Rynek 18,godz. 16 / Zapraszamy serdecznie do naszego grona wszystkich miłośników i sympatyków poezji, którym obcowanie z wierszem daje radość i siłę .Być może z nami odkryjesz lub rozwiniesz swój talent i pasję.

Z poetyckim pozdrowieniem w imieniu wszystkich „NAWIASOWCÓW”

przewodnicząca G. L.

Beata Kalińska

 

Lista członków NAWIASU:

Jan Chmiel

Teresa Chwastek

Joanna Gawlikowska

Krystyna Grynia

Beata Kalińska

Urszula Korzonek

Ewa Łokuciejewska

Stanisław Malinowski

Jerzy Oszelda

Gertruda Pisarek

Hanna Rybicka

Beata Sabath

Jolanta Skóra

Małgorzata Szklorz

Teresa Waszut